Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd SLDE 

dr n. med. Ewa Kaniowska – Prezes Zarządu;

dr Kinga Nicer – Wiceprezes Zarządu;

dr Krystyna Pawełczyk-Pala – Wiceprezes Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna SLDE

dr Monika Nunberg-Sawicka – Przewodnicząca;

dr Marzena Lorkowska- Precht;

dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka;

dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel.